Oosterlinck Proftools CO BVBA
BE 0898.118.446
Molenstraat, 145
2220 Heist op den Berg
Tel. +32 (0)15 24 11 68
info@oosterlinck.biz

 

Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van deze website en/of een bestelling te plaatsen gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden, hieronder beschreven.

 

Klantendienst

De gebruiker verklaart dat hij/zij 18 jaar of ouder is bij het plaatsen van een bestelling op deze website. 

Bij vragen of opmerkingen over Oosterlinck Cooking & Living, een bestelling of onze producten en diensten, contacteer ons via e-mail: info@oosterlinck.biz. 

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website kan refereren naar merken, logo's, bedrijfs- en productnamen... De gebruiker mag de inhoud van Oosterlinck Cooking & Living gebruiken voor persoonlijke informatie en om te winkelen en bestellingen te plaatsen op deze website, en voor geen enkel ander doel. 

 

Prijzen

Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten. Voor bestellingen van minder dan 75 euro wordt een verzendkost van 7 euro aangerekend voor nationale zendingen. Voor internationale zendingen (Nederland) betaal je 10 euro verzendkost voor bestellingen met een aankoopbedrag onder 100 euro.

 

Levering

De levering van de producten vindt plaats zolang de voorraad strekt. De leveringsperiode start pas na ontvangst van het factuurbedrag. De vermelde leveringstermijnen zijn indicatief en dus niet bindend.

 

Verzakingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

De koper moet de verkoper vooraf inlichten over het feit dat er een verzending zal worden teruggestuurd. Het terugsturen van de geleverde zaken is geheel voor eigen rekening en risico van de koper. Indien de koper na afloop van de termijn van 14 werkdagen de geleverde zaken niet aan de verkoper heeft teruggezonden, wordt dit als afgerond aanzien. De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuud, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de bestelling kan alleen in de originele of gelijksoortige verpakking en zonder enige gebruikssporen (beschadiging, bevuiling, etc.). Wanneer aan alle voorwaarden s voldaan zorgt de verkoper ervoor dat binnen de 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending het volledige aankoopbedrag aan de koper wordt terugbetaald.

 

Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.

Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.

 

Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

 

Klachten

Klachten over een foutieve of onvolledige levering dienen binnen de zeven dagen na ontvangstdatum gemeld te worden. Alle goederen worden voor verzending zorgvuldig verpakt. De verkoper is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies tijdens de verzending.

 

Betaling

De betaling dient te gebeuren voor de verzending van de goederen.

 

Persoonsgegevens

Door een bestelling te plaatsen op de website van Oosterlinck, staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen vna de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. De gegevens worden niet overgemaakt aan derden. De koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De koper heeft ten allen tijde het recht om zich kostenloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

 

Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch recht.